-

Reguliere geneeswijzen bedrijven heel vaak symptoombestrijding

Geschreven: zaterdag 02 augustus 2014 Geschreven door Lenard

Reguliere geneeswijzen bedrijven heel vaak symptoombestrijding: ergens tussen oorzaak en gevolg wordt een onderbreking ingebouwd om de ongewenste symptomen te voorkomen. Maar de ware oorzaak wordt niet weggenomen! Vaak worden symptomen bestreden met medicijnen. En elk medicijn heeft ongewenste bijwerkingen.

Dus elke effectieve geneeswijze die de oorzaak van een symptoom onderuit kan halen zonder gebruik te maken van medicijnen verdient zonder meer de voorkeur. Zeker naarmate je ouder wordt en er medicijnen toegediend moeten worden om de negatieve bijwerkingen van andere medicijnen te onderdrukken, wordt helder dat deze wijze van genezen geen goede weg is.

In het alternatieve circuit denkt men niet in termen van aandoeningen als 'astma' of 'eczeem'. Men denkt daar in termen van blokkades op onze meridianen die de energiestroom naar onze organen belemmeren die opgeheven moeten worden. Elk ziektebeeld komt voort uit een combinaties van blokkades. En die combinatie verschilt van persoon tot persoon. 'Astma' en 'eczeem' zijn slechts uitingsvormen die de behandelaar informatie kunnen geven over waarschijnlijk aanwezige blokkades. Het is niet de astma of de eczeem die dient te worden bestreden. Het zijn de blokkades die eraan ten grondslag liggen die dienen te worden opgespoord en geëlimineerd.