-

Waarom ontwikkelen mensen meer allergieën dan ooit tevoren?

Geschreven: vrijdag 14 mei 2010 Geschreven door Administrator

 

Waarom ontwikkelen mensen meer allergieën dan ooit tevoren?

Er zijn ontzettend veel redenen denkbaar voor het feit waarom mensen tegenwoordig zoveel allergieën ontwikkelen. En het lastige is dat het merendeel allemaal tegelijk is ontstaan door de industrialisering. Zodoende is het lastig, zo niet onmogelijk om vast te stellen welke oorzaak het meest invloedrijk is. Laten we ze maar eens proberen te inventariseren.

  • Weer elektrosmog. Elk voorwerp, elke materie heeft een eigen elektromagnetische veld. Het lichaam heeft een soort antenne voor elektromagnetische straling en herkent stoffen aan hun specifieke signaal. Wat is invloed van elektrosmog op het ontvangen van elektromagnetische signalen? Interfereert de straling van gms, umts, magnetron, tv. dect-telefoons enz. met de het bijvoorbeeld het elektromagnetische veld van een pinda, waardoor je lichaam de pinda voor iets anders aan ziet? Werkt de electrosmog als een stoorzender op onze signaalontvanger, waardoor door alle ruis op het signaal het lichaam het elektromagnetische veld van bijvoorbeeld een pinda niet goed meer herkent? Meer dan sterke vermoedens hebben we niet, maar is het toeval dat de allergiegolf die ons thans overspoelt samenvalt met het introduceren van veel nieuwe signaalgevers?
  • Erfelijkheid: persoonlijk denk ik dat erfelijkheid een grote rol speelt. De meeste allergieën die je hebt, of de neiging om makkelijker bepaalde allergieën te ontwikkelen, kreeg je vanaf je geboorte mee.
  • Ontbreken van natuurlijke selectie: in het dierenrijk overleven de zwakste dieren het niet. Dit noem je natuurlijke selectie. Bij de mens in de westerse wereld ontbreekt de natuurlijke selectie. Bijna ieder mens dat wordt geboren, zowel de sterken als de zwakkeren, overleven en planten zich voort. 
  • Zware bevallingen/geboortetrauma: dankzij de moderne westerse geneeskunst overleven steeds meer kinderen de geboorte. Ook daar waar de bevalling vroeger te zwaar zou zijn voor het kind. Gelukkig maar! Maar een kind dat het zwaar heeft gehad, neemt wel een geboortetrauma mee in het leven.
  • 1Allergieën en emotionele blokkades verzwakken je constitutie. Het hebben van allergieën en/of emotionele blokkades vergemakkelijkt het ontstaan van nieuwe allergieën.
  • Moderne samenleving: we wonen met steeds meer mensen in steeds groter wordende steden waar bepaalde industriële stoffen, chemicaliën, (rook-)gassen, milieuvervuiling en stof steeds meer de overhand krijgen. We leven in een technisch chemisch tijdperk waarin dagelijks producten met een vernieuwde chemische samenstelling op de markt komen. Veel mensen worden snel gevoelig voor deze stoffen. 
  • Behandelaars en doktoren worden zich steeds meer bewuster van allergieën en stellen sneller de diagnose allergie. 
  • Vaccinaties en inentingen tegen malaria en andere tropische ziekten, tbc, de dtp-prik (difterie-tetanus-polio) enz. spelen een grote rol bij het ontstaan van allergieën. Lekker op safari gaan. Hierover hoop ik binnenkort meer te kunnen schrijven. Deskundigen: kom maar op met je info.
  • Miasma 's: de kennis hierover kun je beter opzoeken op sites van homeopaten. In het kort: miasma's vormen de huidige effecten van onderdrukking van ongenezen ziekten in het verleden. Hierdoor werd (en wordt) echte genezing verhinderd. De keuze voor een bepaald geneesmiddel wordt meestal alleen gebaseerd op de nu aanwezige ziektesymptomen. De werkelijke oorzaak van de ziekte wordt vaak niet onderuit gehaald. Hierdoor worden symptomen die samenhangen met de ziekte (niet het virus zelf) overgeleverd aan volgende generaties door hun invloed op het erfelijk materiaal.

Bij NAET blijkt vaak dat emotionele blokkades aan de basis liggen van allergieën. Zou het steeds rationeler worden van onze samenleving een rol spelen? Mensen worden steeds hoger opgeleid, waarbij ratio wordt ontwikkeld, maar waarbij weinig aandacht is voor de gevoelskant van het leven. Als het puur aan onze moderne geïndustrialiseerde samenleving zou liggen, zouden de dieren in de natuur hier toch ook enigszins last van moeten hebben!? Toch lijkt vooralsnog niets hierop te wijzen. Bij dieren speelt ratio nauwelijks een rol. Dieren leven in een gevoelswereld en kunnen denk ik beter met gevoelens omgaan dan mensen. Dieren bouwen daardoor wellicht minder snel een emotionele blokkade op. Stel je wordt als haas achtervolgd door een vos. Dan sta je doodsangsten uit. Het zou toch niet goed zijn als elke haas hiervan ziek werd. (Andere verklaring waarom dieren in het wild minder allergiegevoelig lijken te zijn: de overgrote meerderheid van factoren, eerder beschreven op deze pagina is niet of slechts beperkt van toepassing op dieren in het wild.)

Nog meer over erfelijkheid

Je kunt allergieën/emotionele overgevoeligheden overnemen van je ouders. Erfelijkheid zit 'm niet alleen in de genen of in je dna-structuur. Erfelijk zijn ook de energieën van je ouders. Zie het dna maar als hardware en energieën als software. Allergieën en emotionele blokkades kunnen softwarematig worden overgebracht op de volgende generatie. Hoewel het menselijk dna tegenwoordig bijna volledig is kaart is gebracht, is het dus best mogelijk dat het gen (hardware) dat zorgt voor overdracht van allergieën of emotionele blokkades nooit wordt gevonden omdat het wellicht niet bestaat.

Onze kinderen hadden net als wij veel allergieën. Hun allergieën vertoonden veel overeenkomsten met de onze. Deze overeenkomsten kunnen als volgt worden verklaard: onze kinderen bestaan uit onze energie. Het ligt dus voor de hand dat zij onze allergieën/emotionele overgevoeligheden overnemen. 

Als een vader een minderwaardigheidscomplex heeft, is het goed mogelijk dat een kind deze energie overneemt. Als de moeder tijdens de zwangerschap heel bang is geweest of heel eenzaam, is de kans groot dat het kind deze negatieve energie overneemt en dat dezelfde gevoelens tot uiting komen in het leven van het kind. 

Voor degenen die geloven in de kosmos: holistisch gezien kun je ook nog allergieën/emotionele overgevoeligheden meenemen vanuit je vorige leven. 

Wordt deze laatste uitleg je wat te "zweverig", lees dan dit: 

Als je mij in 2003 met dit soort uitleg was aangekomen, had ik het ook te zweverig gevonden. Veel alternatieve geneeswijzen danken hun succes aan het gebruikmaken van de informatie uit de kosmos. Gaandeweg bewijst de praktijk dat de antwoorden die je zoekt, voor je beschikbaar worden, zodra je je open opsteld ten opzichte van "wat er meer is tussen hemel en aarde". 

Verdwijnt met het elimineren van de allergieën ook de atopie?

Een atopie is de erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van bepaalde allergieën. In theorie zou met het elimineren van alle allergieën ook de atopie moeten verdwijnen, maar daarmee is niet gezegd dat het nageslacht allergievrij zal zijn. In ons eigen leven en in dat van de nakomelingen kunnen opnieuw allergieën of emotionele overgevoeligheden ontstaan.

Sommige mensen zijn gevoeliger dan andere. Bij hen is de kans dat zich een allergie of een emotionele overgevoeligheid zich ontwikkeld, groter dan bij anderen. Daarom kun je je afvragen of het laten elimineren van je allergieën garandeert dat je allergievrij blijft. Persoonlijk denk ik dat je die garantie nooit kunt krijgen. Pas als je de oorzaak die ertoe leidt dat je zo gemakkelijk allergieën en emotionele blokkades ontwikkeld, kunt tackelen, kun je iemand volledig allergievrij krijgen. En zelfs als dat lukt ...?

Waarom is het lichaam zo bang dat haar elektromagnetische veld wordt verstoord? Wat zijn de consequenties van die verstoring?

De energiebanen vormen naast het zenuwstelsel een informatie-netwerk van het lichaam, de elektromagnetische energie die er doorheen stroomt vormt de informatie3. Ter vergelijking: nog niet zo lang geleden begon de opmars van de mobiele telefonie. GSM's maken gebruik van hoogfrequente signalen die bijna overal in doordringen. Plotseling gingen ophaalbruggen spontaan open, sloegen vliegtuigen op hol en gingen stoplichten zich vreemd gedragen. Dezelfde chaos overkomt het lichaam als het er niet in slaagt haar energiebanen storingsvrij te houden.

3 Voor het overbrengen van informatie heb je overigens maar heel weinig energie nodig. 

Lees meer over Elektrosmog als boosdoener op www.straling.nl.

{kunena_discuss:196}