-

NAET kwakzalverij? Een weerwoord op Scepsis

Geschreven: vrijdag 14 mei 2010 Geschreven door Administrator

Jammer dat mensen zoveel waarde hechten aan 'de wetenschap' als verkondiger van de waarheid. Ik ben zelf wetenschapper en weet dus hoe onderzoek wordt gedaan. Stel je er niet te veel van voor. Er wordt sterk gewerkt vanuit vastgeroeste tradities met oogkleppen voor alles wat niet in het gekozen paradigma past.

De wereld zit complexer in elkaar dan de wetenschap kan bevatten en beschrijven. Lang niet alles is te meten met de gangbare wetenschappelijke methoden en instrumenten. Minstens zo belangrijk bij het zoeken naar een medicijn of symptoombestrijder is daarom je eigen gevoel. Als jij je niet lekker voelt bij natuurlijke geneeswijzen, maak er dan geen gebruik van. Als je er wel baat bij hebt, doe er dan je voordeel mee. In beide gevallen geldt: blijf je gezond verstand en je gevoel volgen.

Maaike uit Amersfoort

 

Wetenschap is helaas vaak niet een kwestie van gelijk hebben, maar van gelijk krijgen. Macht speelt in de wetenschap een grote rol. En deze macht hangt nauw samen met geld. De grote namen in de onderzoekswereld hebben hun grote naam niet alleen aan hun capaciteiten als wetenschapper te danken, maar vooral aan hun goede wisselwerking met de financiers van hun onderzoek. Zonder financiers: geen onderzoek, geen faam. En de grootste financier in de medische wetenschap is de farmaceutische industrie. Een industrie die nog geen fractie van haar omzet zou behalen als ze moest gedijen op natuurgeneeswijzen. Het geld van de farmaceutische industrie bepaald wie deel uitmaakt van de huidige medisch-wetenschappelijke hegemonie. Lees ook wat de Socialistische Partij en maandblad Elsevier hierover schrijven.

Hoe vaak hoor je niet dat men wel voorstander zou zijn van bewezen alternatieve geneeswijzen. Maar wat, als bewijs er al lang is, maar niet wordt geaccepteerd door de heersende medisch-wetenschappelijke hegemonie? Een regulier medisch wetenschapper die zich inlaat met alternatieve geneeswijzen, pleegt wetenschappelijke reputatiezelfmoord, want zijn grootste broodheer investeert haar onderzoeksgelden dan liever in een andere faculteit die hun belangen beter behartigd. En dat terwijl de bewijzen die alternatieve geneeswijzen aanleveren pas waarde krijgen als zij worden geaccepteerd door de wetenschappelijke hegemonie. Zo krijgen alternatieve geneeswijzen geen eerlijke kans.

En dan de patiëntenverenigingen. Dezelfde wetenschappers als hierboven geschreven, dus de trouwe vazallen van de farmaceutische industrie, vormen te goeder trouw de ruggengraat van veel patiëntenverenigingen. En zo wordt het gedachtengoed van de farmaceutische industrie uitgedragen door de patiëntenverenigingen.

Ik ben voorstander van effectieve alternatieve geneeswijzen. Volgens Paracelsus geldt: "Wie geneest, heeft gelijk!" Dus ik ben voorstander van bestaansrecht van alternatieve geneeswijzen op basis van effectiviteit, letterlijk in de praktijk. Op dit moment zijn er, ook in Nederland, alternatieve geneeswijzen die qua effectiviteit de reguliere medici versteld zouden doen staan. Tenminste, als deze medici de moeite zouden nemen om er eens naar te kijken. Voorbeelden van succesvolle alternatieve geneeswijzen en therapeuten te over op mijn websites www.Allergie-weg.nl en www.welkegeneeswijzewerkt.nl. Maar helaas, het merendeel van de alternatieve therapeuten scoort qua effectiviteit nog te laag. En daardoor komen de mogelijkheden van bepaalde innovatieve zeer effectieve geneeswijzen in de schaduw te staan. Misschien kan ik de effectieve alternatieve geneeswijzen met mijn websites uit de schaduw halen.

Is er sprake van een placebo-effect?

Elders op deze website wordt al beweerd: "een allergie is altijd psychosomatisch". Om effectief te kunnen zijn moet NAET dus de psyche beïnvloeden. En aangezien NAET met zijn spiertesten, buisjes en acupressuur een vrij hoog 'hocus-pocus-gehalte' heeft, ligt de conclusie voor sceptici voor de hand dat elk verkregen behandeleffect niet meer kan zijn dan placebo-effect.

Even vanuit ons eigen standpunt als ex-patiënten: NAET heeft ons duidelijk goed gedaan. Dat is ook zichtbaar voor de buitenwereld. Desondanks reageren mensen, ook uit onze directe eigen omgeving, soms erg sceptisch. Zij geloven er helemaal niet in of schrijven de genezing toe aan het placebo (nep-medicijnen)-effect. Aangezien zij zelf niet overtuigd zijn van de werking van NAET, gaan zij ervan uit dat NAET bij hen daarom niet kan werken. Wij hebben onze kinderen, toen 1 jaar en 3 jaar, echter ook laten behandelen. Zij hadden geen flauw idee waarmee wij bezig waren, maar hun diaree was van de een op de andere dag na één bepaalde behandeling verdwenen en hun uitslag begon daags na een behandeling weg te trekken en was na een week geheel verdwenen. In de wachtkamer van onze NAET-therapeute hebben we teveel positieve verhalen gehoord die zich niet laten verklaren door placebo-effecten.

Als je goed zoekt op het internet, dan vind je zelfs veterinaire NAET-therapeuten (www.vetnaet.com), oftewel NAET-therapeuten die dieren behandelen. Placebo's werken niet bij dieren, lijkt me. Als zo'n behandeling bij een dier niet aanslaat, verdwijnt het bestaansrecht van de behandeling. Wie gaat er immers geld betalen voor de behandeling van een dier als het geen duidelijk zichtbaar of merkbaar effect heeft. Zo'n therapeut zou het moeten doen zonder de benodigde mond-tot-mondreclame en zal ander werk moeten zoeken.

Als je niet gelooft in NAET, werkt het zeker ook niet?

Misverstand: om behandeld te kunnen worden, hoef je niet in NAET te geloven. Maar, omdat je meestal niet meteen na één behandeling effect merkt, helpt een beetje vertrouwen in je behandelaar natuurlijk wel om door te zetten en niet op te geven. Overigens heeft onze therapeut ons ooit verteld dat je met ratio de werking van NAET kunt overrulen. Dus als je absoluut niet gelooft in NAET, kun je de werking zelf saboteren. (Toegegeven: dit lijkt een slap excuus.) Zelf ben ik rationeel ingesteld (de  wis- en natuurkundeleraar in me). Het is dat de NAET-behandelingen zo duidelijk effect hadden op Marjan en de kinderen. Hierdoor ben ik alsnog zelf begonnen met NAET. Voor en na de NAET-behandelingen bestookte ik onze therapeute met rationele technische vragen. Maar het alternatieve circuit heeft niet overal een rationele verklaring voor, net zoals de werking van je lichaam en geest niet puur rationeel is.

NAET een wondermiddel?

Tijdens het lezen van informatie op deze site kunt u de indruk krijgen dat de makers van de site NAET zien als een wondermiddel tegen alle aandoeningen. Niets is minder waar.

NAET geneest of verlicht aandoeningen door de allergieën die het leed veroorzaken, uit te schakelen. De aanpak van NAET is heel anders dan de aanpak van het reguliere circuit. Door de allergieën (blokkades op meridianen) uit te schakelen, pak je het probleem aan bij de wortel. Heel veel chronische aandoeningen worden veroorzaakt door allergieën. Dus als je een middel hebt om allergieën effectief te bestrijden, kun je heel veel totaal uiteenlopende aandoeningen behandelen of verlichten.

Achter de NAET-behandelingen zit logica. Het is dezelfde logica als in de acupunctuur en kinesiologie. Ga eens met een therapeut in discussie en je staat versteld van zijn kennis. Acupunctuur is een oeroude chinese wetenschap. NAET is ontstaan uit een mix van deze wetenschap met de kennis uit de kinesiologie. In Amerika bestaat NAET al ruim 20 jaar (1982). Er is dus al heel veel ervaring opgedaan met NAET. NAET is pas drie jaar geleden (2001) in Nederland geïntroduceerd.

Zijn er ook negatieve reacties over NAET?

Objectieve negatieve berichten over NAET heb ik niet gevonden. Op een Amerikaanse site, nota bene van een chiropractor (ook uit het alternatieve circuit): http://www.chirobase.org/06DD/naet.html heb ik negatieve geluiden over NAET gevonden. Reeds in de eerste regel vindt echter al stemmingmakerij plaats. NAET-behandelwijze wordt er bizar genoemd. Dit is dus geen objectieve berichtgeving. Zijn betoog vond ik vooringenomen en niet overtuigend. Bovendien heeft de schrijver van deze informatie zich niet goed verdiept in NAET. Hij schrijft immers dat NAET bepaalde belangrijke voedingsstoffen uit het dieet schrapt. Maar zijn weergave is onjuist. Één dag zonder een bepaalde voedingsstof, dat is niet hetzelfde als "schrappen uit het dieet". Verhalen over gefaalde behandelingen of onbetrouwbare NAET-therapeuten heb ik niet kunnen vinden. Zoek zelf maar en laat het me weten als je wat vindt. Dat soort verhalen vind je vast in Amerika, want daar zitten inmiddels al zoveel NAET-therapeuten dat er vast wel wat kaf tussen het koren zit. Het zal me overigens een worst wezen wat anderen denken: NAET heeft ons goed geholpen.

Onlangs (12-okt-2004) is er een vernietigend rapport verschenen over alternatieve geneeswijzen in zijn algemeenheid. Het gaat om een rapport van Dr. C.N.M. Renckens (vooraanstaand lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij) op een onderzoek naar alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij: "Dwaalwegen in de geneeskunde". Mijn mening: je kunt net zo goed Filip Dewinter (Vlaams blok) vragen een onderzoek te doen naar de rol van de allochtoon in Vlamingen. Aardig detail: voornaamste lid van de promotiecommissie van de heer Renckens is niemand minder dan de secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: Prof.dr. F.S.A.M. van Dam. Mogen we daar ook een beetje sceptisch over zijn en dus Renckens onderzoek en promotie met een flinke korrel zout nemen?

Waarom is NAET onbekend?

De resultaten van NAET die wij op onze site beschrijven zijn ronduit verbluffend. Het verbaasde me daarom dat NAET nog zo onbekend is. Bedenk dat NAET pas sinds ±1982 bestaat in Amerika en dat het pas in 2001 is geïntroduceerd in Nederland. Desondanks telt Nederland al minstens 24 NAET-therapeuten, en het aantal groeit snel. Kijk er niet op van een wachttijd van maanden. De NAET-therapeuten doen daarom ook maar weinig aan reclame. Ze hebben de handen zo al vol.

Welke bewijzen zijn er voor de werkzaamheid van NAET?

Direct bewijs: de ervaringsverhalen van behandelde patiënten. Wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van NAET zelf heb ik tot nog toe nog niet aangetroffen. Misschien inmiddels in Amerika. Maar NAET bestaat dan ook nog niet zo lang en moet voor het verkrijgen van wetenschappelijk bewijs wedijveren met andere alternatieve geneeswijzen die ook om onderzoek vragen. Aanvragen tot onafhankelijk onderzoek zijn er vanuit NAET al genoeg gedaan.

NAET is gefundeerd op andere alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur en kinesiologie. In deze richtingen is wel reeds onderzoek gedaan. De bewijslast die ik heb gevonden en die hieruit voortkomt, bestaat uit het volgende:


Het feit dat uit NAET weer tal van andere therapievormen zijn ontstaan. JMT, BioSET, ARS en TAT, Perla-Treatments zijn allen ontstaan op de vruchtbare bodem die NAET heeft gecreëerd.

Zeer inspirerend leesvoer: als cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis houdt Pim van Lommel zich bezig met de mens achter het hart. Via zijn werk is Pim regelmatig in aanraking gekomen met bijna-dood ervaringen (BDE's). De ervaringen die hij via deze weg heeft opgedaan, doen hem beseffen dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde. Door de overeenkomsten in ervaringen van verschillende patiënten met een BDE kan Pim zich een beeld vormen van het hogere bewustzijn (ons onaardse bestaan). Pim spreekt over bewustzijnsvelden die buiten ons lichaam moeten liggen, over verbindingen tussen deze bewustzijnsvelden, over het (in zijn ogen) gebrek aan visie bij veel collega's in de branche. Lees zijn interview hier


Zijn ideeën worden indirect gesteund door de bevindingen van dr. Herms Romijn, hersenonderzoeker. Lees zijn interview:


Nog meer leesvoer: Alternatieve Geneeswijzen Gewogen. Alternatieve en reguliere onderzoeksmethoden en behandelwijzen verschillen sterk van elkaar. Waarom je alternatieve geneeswijzen niet kunt beoordelen op basis van reguliere methoden en maatstaven.

Lees ook: "Het Veld", van journaliste en schrijfster Lynne McTaggart.

Je moet de bewijslast maar zelf bestuderen en beoordelen als je daar behoefte aan hebt, want als je echt de onderste steen boven wilt hebben, is dat een moeilijk en intensief karwei. Dit is nog maar het begin van een lijst die lang moet worden. Daarbij kan ik best een beetje hulp gebruiken. Kent u bronnen op internet (afgezien van de ervaringsverhalen op Allergie-Weg.nl) waarin bewijslast wordt aangedragen voor NAET, laat het dan even weten. (B.v.d.).{kunena_discuss:194}