-

Hoe ontstaat een allergie of een emotionele blokkade?

mond-tot-mond-beademing


"Alles op aarde, elk voorwerp, elke stof, elk levend wezen en elke vorm van energie, onderscheidt zich door zijn eigen specifieke elektromagnetische energieveld waarmee het zich omringt."

Ook emoties vormen energieën. Denk aan je uitstraling.

Hoe ontstaat een allergie volgens NAET?

Nogmaals: NAET maakt geen onderscheid tussen een allergie, intolerantie of overgevoeligheid, NAET kent hiervoor maar één woord: allergie. Bij NAET worden allergieën ook als volgt omschreven:

"Een allergie is een verstoord evenwicht van de (lichaams-)energie veroorzaakt door de botsing
van twee of meer niet-verenigbare energiestromen".


Een allergie is een energetische onbalans en wordt veroorzaakt door het botsen van twee of meer niet-verenigbare energievelden. Niet-verenigbaar wil zeggen: gaat niet samen, past niet bij elkaar, kunnen niet samen door één deur. Niet-verenigbare energiestromen zijn dus energiestromen die botsen met elkaar. Deze botsing veroorzaakt de blokkering van energiestromen in de meridianen (energiebanen). Door de blokkering van de energiebaan ontstaat een ophoping van energie, wat zich kan uiten in de meest uiteenlopende ziekteverschijnselen. De energie komt zodoende niet op de plaats van bestemming, waardoor op de plaats van bestemming juist een energie-leegte (verzwakking) ontstaat.

Een allergie is het resultaat van botsende elektromagnetische energievelden. Als je ervan uitgaat dat alles op aarde wordt omringd door zijn eigen specifiek elektromagnetisch energieveld, kun je in potentie allergisch reageren op alles wat er onder de zon bestaat (inclusief de zon zelf, d.w.z. de straling ervan). Zelfs voor je eigen organen, weefsels en lichaamseigen stoffen kun je allergisch zijn.

Dr. Nambudripad ging op zoek naar de oorzaak van allergische reacties. Uit haar bevindingen trok zij de volgende conclusie:

"Een allergische reactie ontstaat als het elektromagnetische energieveld van je lichaam verzwakt is. Hierdoor is het elektromagnetische energieveld van je lichaam op dat moment niet in staat het elektromagnetische energieveld van hetgeen waarmee je in contact komt om te buigen in een energieveld dat wel aansluit bij jouw lichaam."

Zoals je met je oren geluiden waarneemt, zo neemt het zenuwstelsel elektromagnetische energievelden waar. Zodra het lichaam ergens mee in aanraking komt, wordt deze 'stof' geïdentificeerd aan de hand van zijn specifieke elektromagnetische energieveld. Als het lichaam eerder met dit energieveld in aanraking is geweest, wordt het herkend.

reclame voor stralingswerend  ondergoed: electro-smog tools4wellness
Onzin natuurlijk, want de meeste straling dringt gewoon door dit hemdje heen. Een een groot deel van het lichaam blijft onbedekt. Wel grappig dàt zo'n product bestaat en pijnlijk dat er kennelijk een markt voor is...

Wanneer het lichaam voor het eerst met een energieveld in contact komt dat botst met het eigen energieveld, wordt het afweersysteem in paraatheid gebracht om de 'invasie' te bestrijden en worden histaminen aangemaakt. Tegelijk vindt er een soort krachtmeting plaats tussen deze energievelden. Als het energieveld van het lichaam sterk genoeg is om het andere energieveld om te buigen, stopt de aanmaak van histaminen en worden anti-histaminen aangemaakt zodat de negatieve reactie van het lichaam ongedaan wordt gemaakt. Dit alles gaat heel snel.

Lukt het het lichaam niet het elektromagnetische energieveld om te buigen tot een energieveld dat harmonieert met het eigen energieveld, dan dreigt het eigen energieveld verstoord te raken. Om dat te voorkomen zet het lichaam de productie van histaminen en andere antistoffen door. Dit uit zich in een allergische reactie. Het lichaam trekt vervolgens ten strijde tegen 'de indringer' en wil de indringer verdrijven. Het ziektebeeld (bijvoorbeeld de koorts, hoesten, diaree, ontstekingen, zweetuitbarstingen) vormen de wapens in deze strijd van het lichaam zelf.

Het lichaam onthoudt wat er gebeurde. Als het energieveld van het lichaam sterk genoeg was om het andere energieveld om te buigen, zal het bij een volgende confrontatie minder snel starten met de productie van anti-stoffen. Als het eigen energieveld niet sterk genoeg was, bouwt het een voorraadje anti-stoffen op zodat het de volgende keer dat het in aanraking komt met dit energieveld nog sneller en krachtiger de tegenaanval in kan zetten. Deze geheugenwerking kan van generatie op generatie worden overgebracht via energetische weg. (Mijn vermoeden is dat deze informatie niet ligt opgeslagen in de molecuulstructuur van het DNA maar in de energetische 'software' die het DNA omringd.)

In geval van een allergie herinnert het lichaam zich dat haar energieveld niet was opgewassen tegen dat van het allergeen en trekt het lichaam ten strijde om deze stof uit het lichaam te verdrijven of op een andere manier onschadelijk te maken.

Op die manier kan het lichaam ook ten strijde trekken tegen 'stoffen' die we juist nodig hebben voor de opbouw van ons lichaam, zoals vitaminen, mineralen, calcium, eiwitten, zonlicht en noem maar op. Dit verklaart dat bepaalde stoffen, die voor anderen volkomen onschadelijk of zelfs onmisbaar zijn (noodzakelijke voedingsstoffen bijvoorbeeld), voor bepaalde individuen uiterst allergeen zijn.

Hoe komt het dat ons lichaam zo in de war kan raken?

  • Over de wisselwerking tussen allergieën en emotionele overgevoeligheid.
  • Wanneer ontstaat een allergie/emotionele blokkade?

Bij NAET gaat men ervan uit dat allergieën en emotionele blokkades kunnen ontstaan op momenten van te ernstige emotionele, fysieke of chemische verzwakking (holistische visie). Het lichaam wordt overbelast, de verzwakking wordt door het lichaam als ondraaglijk gezien. Zodra het lichaam door de optelsom van verzwakkende omstandigheden "erdoorheen zit", wordt alarm geslagen: het lichaam speurt de alle verzwakkende omstandigheden op en slaat deze gegevens op zodat het in de toekomst, mocht de situatie zich nog eens voordoen snel en adequaat kan ingrijpen. 

Helaas ziet het lichaam niet altijd even goed het verschil tussen de grote verzwakkers en vrij onschuldige verzwakkers. Stel iemand heeft op een feestje zijn buik volgegeten met pinda's en krijgt een hoogoplopende ruzie met zijn zwager. De omstandigheden zijn zodanig dat het voor het lichaam "te veel wordt". De hoogoplopende emoties vormen waarschijnlijk de grootste verzwakker. Hierdoor kan gemakkelijk een emotionele blokkade ontstaan (de aanwezigheid van de zwager wordt ook in de toekomst ondraaglijk). De pinda's zijn slechts bijzaak. Toch kan het dan gebeuren dat het lichaam de pinda's als medeoorzaak ziet van de malaise en in het vervolg alert (allergisch) gaat reageren als er pinda's in het spel zijn.

De grens waarbij alarm wordt geslagen is per individu verschillend. Bij gevoelige mensen kan de grens waarbij de verzwakking als ondraaglijk wordt ervaren en er alarm wordt geslagen laag tot erg laag liggen. Zij lopen dus makkelijk een nieuwe allergie of emotionele blokkade op. Je zou ook kunnen zeggen dat verzwakte individuen qua belasting bijna continu aan hun tax zitten en er dus makkelijk overheen gaan. Dat verklaart dat gevoelige mensen en mensen die reeds een allergie hebben makkelijker allergieën/emotionele blokkades erbij krijgen.

Als het lichaam in zo'n situatie stoffen signaleert die bijdragen tot de verzwakking, kunnen deze veranderen in allergenen. Je lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie. Normaal gesproken heb je genoeg energie om bijvoorbeeld het elektromagnetische veld van koffie om te buigen zodat je eigen veld erdoor niet wordt verstoord. Op momenten van sterke emotionele en/of fysieke verzwakking lukt dat soms niet. En het lichaam onthoudt dit! Helaas ziet het lichaam over het hoofd dat koffie alleen gevaar opleverde toen het elektromagnetische energieveld van je lichaam sterk verzwakt was, en blijft daarom koffie associëren met gevaar.

Praktijkvoorbeelden van het ontstaan van allergieën

Gelezen op internet:
"ik heb een waterallergie opgepikt van de ene dag op de andere, 5 jaar geleden rond m'n vijfendertigste. Ik was net gestopt met roken, voelde mij heel goed in m'n vel en ging een uurtje zwemmen."

en elders op internet gelezen (betreft ook waterallergie):
"Ik heb het het eerste gehad op survival kamp zo'n 3 jaar terug. Toen kwam ik uit een sloot en opeens voelde ik wat jeuk..."

Meestal sluipen allergieën er in. En zodra je in de gaten hebt dat je allergisch bent geworden voor iets, kun je je herinneren wanneer of waardoor het is begonnen. Maar er zijn ook situaties waarbij het heel duidelijk is wanneer een allergie begon.

Duikers en ambulancemedewerkers worden geïnstrueerd welke symptomen zich kunnen voordoen bij een bijna-verdrinking en hoe ze dan in moeten grijpen. Het e.e.a. staat beschreven op de duikerssite www.aegir-gent.be wordt verteld waar hulpverleners (ehbo'er of ambulancemedewerker) rekening mee moeten houden als ze iemand te hulp schieten die bijna is verdronken. Een van de mogelijke gevolgen van een bijna-verdrinking is het ontstaan van allergische reacties en de risico's die dit met zich meebrengt. Genoemd worden:

Allergie:
* Cryo-allergie: allergie voor koud water
* Hydro-allergie: allergie voor water
* Bepaalde substanties: allergie voor plankton, wieren, kwallen, koralen, vissen.
* Diverse allergieën

Helaas vertelt de site niet of en waarom onder dit soort omstandigheden allergieën kunnen ontstaan en of de allergieën tijdelijk of blijvend zijn. Navraag levert op dat men er van uitgaat dat de allergieën reeds aanwezig waren en als gevolg van de bijna-verdrinking tot uiting kwamen. Maar de reguliere medicus die zich hierover uitliet toonde zich terughoudend op dit punt omdat hij lang niet zeker zijn van zijn zaak. Onze visie is dat deze allergieën in deze situatie waarschijnlijk ontstaan tijdens de bijna verdrinking.

Een bijnaverdrinking geeft een enorme stressreactie. Zoals gezegd: op het moment dat de grens van het draaglijke wordt overschreden, onderzoekt het lichaam welke omstandigheden hebben bijgedragen tot de verzwakking en slaat deze gegevens op*. Ook emotionele omstandigheden kunnen bijdragen tot het bereiken van de grens van het draaglijke. Als iemand bezig is te verdrinken, is er naast ademnood, de angst om dood te gaan. Deze angst wil je niet nog eens meemaken, waardoor je lichaam in de toekomst 'allergisch' (fobisch) kan gaan reageren bij de gedachte aan water. 

*Zoals uit bovenstaand voorbeeld mooi blijkt: het lichaam kan na een bijna-verdrinking kennelijk sensibiliseren voor alles wat het op het stressvolle moment kon waarnemen (lees: voor alle energieën die het is gaan associëren met gevaar; materie, organismen, trilling/straling, emotie).

Genoemd worden hier: allergie voor water, allergie voor koud water, plankton, wieren, kwallen, koralen, vissen, dus louter materie en organismen.

Aan dit rijtje zou ik willen toevoegen: koude, tocht (koude wind), donker, rubber (van de duikuitrusting), duikerszuurstof (de lucht uit duikersflessen), zonnestraling (de meeste zwemmers zwemmen bij lekker weer). Maar: ik vraag me af of het reguliere circuit het bestaan van dergelijke allergieën kent c.q. op kan sporen.

Een ander mooi praktijkvoorbeeld kreeg ik binnen via lezers-mail:
Mijn schoonvader heeft ineens lichtallergie opgelopen na het schilderen van een hekje in de brandende zon en heeft waarschijnlijk zijn handen niet goed schoongemaakt. Na een paar dagen kreeg hij uitslag op zijn handen en later over zijn hele lichaam. Sindsdien kan hij geen uva en uvb meer verdragen. Hij leeft in een dichtgeplakt huis en kan alleen na zonsondergang naar buiten. Verder is hij ook allergisch voor spaarlampen, spotjes, tl buizen en hallogeen licht. Zoals u wel begrijpt is dit bijna niet vol te houden en zou ik graag de methode van NAET willen bestuderen om te kijken of dit evt. iets zou kunnen betekenen voor mijn schoonvader. Met vriendelijke groet Y. van den H.

Elders op het internet wordt er telkens van uitgegaan dat er van tevoren al sprake zou moeten zijn van een erfelijke aanleg om allergieën te ontwikkelen. Persoonlijk betwijfel ik zeer of daarvan in bovengenoemde voorbeelden sprake was.

{kunena_discuss:188}